Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

Dofinansowanie dla sektora HoReCa

subpage image

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) o dofinansowanie ubiegać się mogą:  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności* działające w obszarach najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19 w Polsce, takich jak:

 

·       Hotelarstwo

·       Gastronomia

·       Turystyka

·       Kultura

 

Podmioty te muszą wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku. 

 

 

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji to 600 000,00 zł;

Minimalna kwota dotacji to 50 000,00 zł;

Maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 zł;

Maksymalny poziom dofinansowania 90%

 

 

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym roboty budowlanezakup maszyn i urządzeń, „zieloną” transformację, zakup i wdrożenie technologii cyfrowych, podniesienie kwalifikacji pracowników oraz usługi doradcze o charakterze rozwojowym.

 

 Dlaczego my?

 

Od ponad 15 lat świadczymy skuteczną pomoc dla przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz ich pracowników, wspierając ich w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu innowacyjnych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom efektywnego wykorzystania różnych źródeł finansowania, takich jak dotacje unijne oraz inne programy pomocowe. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie, od planowania przez wdrożenie, aż po raportowanie i rozliczenie środków.

Wspólnie z Państwem przygotujemy wnioek oraz opracujemy strategię wykorzystania pozyskanych środków w celu zwiększenia konkurencyjności oraz poprawy jakości oferowanych usług.

 

Wyprzedź konkurencję już na starcie- skontaktuj się z nami już dziś!

 

 

 

 

*18.01.2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę kodów PKD :

  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
  • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.