Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

Mapy drogowe

Postępujące zmiany techniczne i technologiczne, które są wymuszane przez rynek i konkurencję, mają istotny wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

W celu sprostania nowym wymaganiom konieczne jest sformułowanie strategii opisującej jego stan faktyczny, cele do osiągnięcia, konieczne zmiany i działania niezbędne do ich przeprowadzenia. Z pomocą przedsiębiorstwu przychodzi mapa drogowej transformacji, która wskazuje kolejne etapy jakie organizacja powinna podjąć, aby osiągnąć zakładane cele biznesowe, zgodne z założoną strategią.

Opracowanie mapy drogowej transformacji cyfrowej wymaga zaplanowania całego procesu badań i analiz obejmujących m.in.:

 • Określenie aktualnego stanu firmy w odniesieniu do otoczenia rynkowego w kontekście rozwoju technologii cyfrowych;
 • Wypracowanie kierunków wymaganych zmian;
 • Wypracowanie propozycji i ocenę wariantowych rozwiązań, w odniesieniu do obszarów:
  • techniki i technologii,
  • procesów i organizacji firmy,
  • harmonogramu wdrożenia,
  • budżetu transformacji cyfrowej,
 • Uzasadnienie wyboru technologii dla przyjętego kierunku rozwoju;
 • Analiza wzrostu efektywności organizacji;
 • Określenie obszarów rozwoju organizacji z podziałem na etapy, prowadzących do realizacji celu transformacji przedsiębiorstwa

Opracowanie i wdrożenie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorstwa, dlatego warto w tym celu skorzystać z pomocy ekspertów. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu gromadzi specjalistów zajmujących się wdrażaniem rozwiązań przemysłu 4.0 oraz 5.0 do polskich przedsiębiorstw. Od lat świadczymy usługi audytu technologicznego  oraz opracowujemy kompleksowe mapy drogowe transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0. Nasze usługi pomagają zrozumieć, jak i gdzie wprowadzić nowe technologie, aby przedsiębiorstwo mogło skoncentrować swoje zasoby tam, gdzie przyniosą one największy zwrot.