Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

Prace badawczo rozwojowe

Jesteśmy świadomi jak ważny dla przedsiębiorstwa jest jego rozwój oraz, że środki przeznaczone na ten cel nie zawsze spełniają potrzeby organizacji. Jako doświadczona firma pozyskujemy środki na finansowanie rozwoju naszych Klientów z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych

Działalność B+R polega na opracowywaniu i wprowadzaniu produktów lub usług, które są nowe lub przynajmniej istotnie ulepszone z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Prace badawczo-rozwojowe prowadzą do zwiększenia wiedzy i wykorzystania jej dla wytworzenia nowej technologii czy też rozpoczęcia procesu wytwarzania nowych lub ulepszonych towarów i usług. Do działań B+R zaliczymy poszukiwanie, projektowanie i ocenianie alternatywnych materiałów, urządzeń i produktów. Warto zaznaczyć, iż działalność badawczo-rozwojowa nie obejmuje działań rutynowych i okresowych, takich jak np. kontrola jakości. Projekty B+R mogą przyjąć postać badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych lub prac rozwojowych i służą pozyskiwaniu know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzeniu analiz, studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, technicznego testowania produktów lub procesów. Inicjatywy B+R często przekładają się na odkrywanie nowych zależności i powiązań elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesach usprawniania i udoskonalania technik, technologii i metodyk.

Naszym obecnym oraz przyszłym Klientom oferujemy kompleksową obsługę obejmującą:

  • rozpoznania potrzeb,
  • audyt, 
  • ustalenia kierunków rozwoju,
  • przygotowanie koncepcji,
  • opracowanie budżetu oraz wniosku o dofinansowanie,
  • złożenie dokumentacji konkursowej,
  • zarządzanie projektami w tym doradztwo w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów,
  • rozliczenie dotacji,
  • przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem,
  • przygotowanie wnioskodawcy do kontroli unijnej.