Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

Przemysł 5.0

Podejście Przemysłu 5.0 zakłada jego rozwój w kierunku modelu produkcji nastawionego nie tylko na innowacje technologiczne i wzrost gospodarczy, ale także na odpowiedzialne praktyki w zakresie ekologii. Poza tym kładzie też nacisk na strategie wzmacniające odporność łańcucha dostaw na ewentualne zagrożenia i kryzysy, jak miało to miejsce np. w przypadku pandemii koronawirusa. Czynnik ludzki, odzyskuje należne mu miejsce w centrum procesu produkcyjnego. Zgodnie z tym podejściem to technologia powinna służyć człowiekowi, a nie odwrotnie, w związku z czym należy dążyć do zapewnienia pełnej współpracy ludzi z maszynami. Ujmując w skrócie Przemysł 5.0 poszukuje rozwiązań umożliwiających harmonijne i synergiczne połączenie pracy ludzi i urządzeń.


Model wzrostu i rozwoju w przemyśle 5.0 opiera się na trzech zasadniczych filarach:

  • Ekologia- rozwój systemów produkcyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii jest jednym z postulatów przemysłu 5.0. Komisja Europejska wskazuje w swoim raporcie, że zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 roku wymaga zrównoważonego przemysłu. Z tego powodu zaleca opracowywanie procesów, które umożliwiają ponowne wykorzystanie i recykling zasobów naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
  • Człowiek- Przemysł 5.0 stawia człowieka w centrum procesu produkcyjnego. Przesłanie jest jasne: zamiast pytać, co możemy zrobić przy użyciu nowoczesnej technologii, powinniśmy zastanowić się, co technologia może zrobić dla nas. Ponadto korzystanie z technologii nie może naruszać podstawowych praw pracowników, takich jak prawo do poszanowania prywatności, niezależności i godności ludzkiej.
  • Odporność na kryzys- filar ten nabrał kluczowego znaczenia po wybuchu pandemii COVID-19. Komisja Europejska zwraca w swoim raporcie uwagę, że przemysł jest podatny na rozmaite zawirowania geopolityczne i katastrofy naturalne. W związku z tym koniecznie należy go na nie uodpornić.

Komisja Europejska wyróżnia sześć podstawowych kategorii rozwiązań technologicznych istotnych z punktu widzenia przemysłu 5.0:

  • Współdziałanie ludzi z maszynami.
  • Bioinspirowane urządzenia oraz inteligentne materiały.
  • Cyfrowe bliźniaki i symulacja.
  • Transmisja, przechowywanie i analiza.
  • Sztuczna inteligencja (SI).
  • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, magazynowanie energii i niezależność od zewnętrznych dostaw.

Przemysł 5.0 przyniesie korzyści dla pracowników, przedsiębiorców i środowiska. Zmiana aktualnego podejścia pozwoli nie tylko zwiększyć wydajność produkcji, ale też racjonalniej wykorzystać dostępne zasoby naturalne i zapewnić lepsze warunki pracy.