Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

CAFaaS

Generator samooceny CAF - CAFaaS jest wynikiem  prac badawczo- rozwojowych wykorzystujących technologię Cloud Computing prowadzonych przez OPEGIEKA SP. Z O.O. przy współpracy z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu podczas, których wypracowano metodykę samodzielnej certyfikacji zgodnie z metodą CAF w jednostkach organizacyjnych działających w oparciu o Model Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management).

Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF) to model kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Management, TQM), który pomaga organizacjom działać efektywniej. CAF został opracowany przez sektor publiczny dla sektora publicznego i zaprojektowany tak, by mogły go stosować wszystkie organizacje publiczne na świecie:

 • we wszystkich obszarach sektora publicznego,
 • na różnych poziomach - krajowym, regionalnym czy lokalnym.

Cele CAF

 • Wprowadzić organizację w kulturę doskonalenia i zasad kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Management – TQM).
 • Stopniowo prowadzić organizację do pełnego cyklu "Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw" (ang. Plan-Do-Check-Act - PCDA).
 • Ułatwić organizacji przeprowadzenie samooceny, która pomoże jej określić sposób  funkcjonowania i wypracować plan doskonalenia.
 • Utworzyć „pomost”, który połączy różne modele, stosowane w zarządzaniu jakością.
 • Ułatwić organizacjom sektora publicznego wzajemne uczenie się (ang. benchlearning).

CAF to wspólny projekt kierownictwa i pracowników, których zaangażowanie jest sprawą podstawową. CAF to szansa na to, aby kierownictwo i pracownicy mogli wspólnie omówić stan i sposób funkcjonowania organizacji. Pozwala też poprawić jej efektywność i skuteczność.

Korzyści z CAF

Zastosowanie CAF niesie korzyści - zarówno dla kierownictwa organizacji i pracowników, jak i dla innych zainteresowanych stron (interesariuszy).

Dzięki CAF kierownictwo:

 • ocenia sposób, w jaki funkcjonuje organizacja, w oparciu o konkretne dowody;
 • może określić stopień postępu i stan osiągnięć organizacji;
 • znajduje odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby udoskonalić sposób funkcjonowania organizacji i poprawić jakość usług, jakie świadczy urząd;
 • motywuje i zachęca pracowników do tego, by włączali się w proces doskonalenia organizacji (buduje zespół);
 • ma pewność, że zarządza organizacją prawidłowo i efektywnie, zgodnie z najwyższymi standardami polityki jakości;
 • ma dowód, że organizacja, którą kieruje, doskonali się, aby lepiej wykonywać usługi publiczne.

Dzięki CAF pracownicy:

 • lepiej poznają organizację, w której pracują;
 • poznają uniwersalne narzędzie doskonalenia zarządzania;
 • rozwijają kompetencje zawodowe;
 • wzbogacają swój życiorys zawodowy o takie elementy, jak udział w projekcie lub kierowanie projektem;
 • są bardziej zadowoleni z pracy – mogą wykazać się inicjatywą, stają się współwłaścicielami rozwiązań usprawniających. Mają m.in. satysfakcję z tego, że są   autorami tych rozwiązań; chętniej włączają się w prace zespołów projektowych, które realizują projekty doskonalące; mają większe poczucie wpływu na organizację; są bardziej zmotywowani, ponieważ czują się doceniani;
 • lepiej i chętniej współpracują z innymi pracownikami. Poprawia się atmosfera współpracy, ponieważ samoocena zapewnia bezpieczne pole do wyrażania opinii na temat możliwości doskonalenia instytucji.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby zwiększyć efektywność oraz skuteczność swojej organizacji!