Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 
 

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Strefy bezpieczeństwa


Zachęcamy do zapoznania się ze standardami skupionymi na rzetelnym i rozliczalnym outsourcingu.

Co każdy zlecający usługi w formie outsourcingu wiedzieć powinien o outsourcerze?

O co powinien zadbać outsourcer?

Zbiór standardów "STREFY BEZPIECZEŃSTWA W OUTSOURCINGU" pozwoli na uzyskanie większości odpowiedzi i umożliwi nawiązanie w pełni rozliczalnych i weryfikowalnych relacji partnerskich pomiędzy stronami umów outsourcingowych.

Strefy bezpieczeństwa


Zachęcamy do zapoznania się ze standardami skupionymi na rzetelnym i rozliczalnym outsourcingu.

Co każdy zlecający usługi w formie outsourcingu wiedzieć powinien o outsourcerze?

O co powinien zadbać outsourcer?

Zbiór standardów "STREFY BEZPIECZEŃSTWA W OUTSOURCINGU" pozwoli na uzyskanie większości odpowiedzi i umożliwi nawiązanie w pełni rozliczalnych i weryfikowalnych relacji partnerskich pomiędzy stronami umów outsourcingowych.