Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Strefy bezpieczeństwa


Zachęcamy do zapoznania się ze standardami skupionymi na rzetelnym i rozliczalnym outsourcingu.

Co każdy zlecający usługi w formie outsourcingu wiedzieć powinien o outsourcerze?

O co powinien zadbać outsourcer?

Zbiór standardów "STREFY BEZPIECZEŃSTWA W OUTSOURCINGU" pozwoli na uzyskanie większości odpowiedzi i umożliwi nawiązanie w pełni rozliczalnych i weryfikowalnych relacji partnerskich pomiędzy stronami umów outsourcingowych.

Strefy bezpieczeństwa


Zachęcamy do zapoznania się ze standardami skupionymi na rzetelnym i rozliczalnym outsourcingu.

Co każdy zlecający usługi w formie outsourcingu wiedzieć powinien o outsourcerze?

O co powinien zadbać outsourcer?

Zbiór standardów "STREFY BEZPIECZEŃSTWA W OUTSOURCINGU" pozwoli na uzyskanie większości odpowiedzi i umożliwi nawiązanie w pełni rozliczalnych i weryfikowalnych relacji partnerskich pomiędzy stronami umów outsourcingowych.