Informacje
o projekcie


Pozyskaj grant na rozwój
kompetencji cyfrowych!

O projekcie

Cel projektu


Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród 16 200 osób powyżej 25 r.ż. z obszaru województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Z uwagi na aktualizację zakresu projektu, przeszkolono 4 851 osób powyżej 25 r.ż.


Kto może składać wnioski o grant?


O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


552 394 874

Akc096@fioi.org

Skip to content