Złóż
Wniosek

(woj. wielkopolskie i zachodniopomorskie)

wniosek

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe urzędu


Formularz umożliwia przesłanie wniosku konkursowego wraz z załącznikami.


Formularz wniosku o powierzenie grantu *
max. 5MB | format: .pdf

Dokument inwentaryzacji sprzętu komputerowego *
max. 5MB | format: .pdf

Umowa z partnerem *
max. 5MB | format: .pdf

Oświadczenie o nieubieganiu się o przyznanie grantu w innych konkursach *
max. 5MB | format: .pdf


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


552394874

Akc096@fioi.org

Skip to content