Logo UE

Akademia
kompetencji
cyfrowych


dla mieszkańców województw
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego



Cele


Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród 16 200 osób powyżej 25 r.ż. z obszaru województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Z uwagi na aktualizację zakresu projektu, przeszkolono 4 851 osób powyżej 25 r.ż.


  • Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK
  • Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 9 962 990,00 zł (budżet UE stanowi 85,48% , budżet Państwa 14,52%)

Z uwagi na aktualizację zakresu projektu, przyznane dofinansowanie projektu wyniosło: 3 608 175,93 zł (budżet UE stanowi 85,48%, budżet Państwa 14,52%)

Efekty


Kompetencje cyfrowe

są dziś konieczne nie tylko w pracy czy w nauce, ale i życiu codziennym i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. Są niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu coraz bardziej scyfryzowanego społeczeństwa.

Projekt jest wielką szansą dla Gminy

na pozyskanie środków, dzięki którym możliwe będzie uaktywnienie cyfrowe jej mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, które pozwoli im na funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji.

Wartością dodaną dla Gminy

będzie możliwość promocji Urzędu jako jednostki nowoczesnej i podążającej za szybko zmieniającym się otoczeniem i wspierającym w tym zakresie swoich mieszkańców.

Gminy mogą wesprzeć swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pozyskaj grant na rozwój kompetencji cyfrowych!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


552 394 874

Akc096@fioi.org

Skip to content