Informacje
o projekcie


Pozyskaj grant na rozwój
kompetencji cyfrowych!

O projekcie

Cel projektu


Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród 16 200 osób powyżej 25 r.ż.̇ z obszaru województw: pomorskiego warmińsko-mazurskiego i podlaskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Z uwagi na aktualizację zakresu projektu, przeszkolono 14 967 osób powyżej 25 r.ż.


Kto może składać wnioski o grant?


O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa warmińsko-mazurskiego , podlaskiego, samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


552 394 874

Akc095@fioi.org

Skip to content