Akademia
kompetencji
cyfrowych


dla mieszkańców województw
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego


Aktualności


Kliknij w obrazek, aby przejść do artykułu.

Sierpień 26, 2020

Lista rankingowa 095 / XXX

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Lipiec 28, 2020

Lista rankingowa 095 / XXIX

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Lipiec 13, 2020

Lista rankingowa 095 / XXVIII

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Czerwiec 22, 2020

Lista rankingowa 095 / XXVII

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Czerwiec 3, 2020

Lista rankingowa 095 / XXVI

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Maj 18, 2020

Zgoda na szkolenia on-line

Zgoda na szkolenia on-line Szanowni Państwo,  Z uwagi na ograniczenia w realizacji mikroprojektów wywołane wprowadzonym na terenie RP […]

Cele


Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób powyżej 25 r.ż. z obszaru województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.


  • Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK
  • Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Efekty


Kompetencje cyfrowe

są dziś konieczne nie tylko w pracy czy w nauce, ale i życiu codziennym i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. Są niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu coraz bardziej scyfryzowanego społeczeństwa.

Projekt jest wielką szansą dla Gminy

na pozyskanie środków, dzięki którym możliwe będzie uaktywnienie cyfrowe jej mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, które pozwoli im na funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji.

Wartością dodaną dla Gminy

będzie możliwość promocji Urzędu jako jednostki nowoczesnej i podążającej za szybko zmieniającym się otoczeniem i wspierającym w tym zakresie swoich mieszkańców.

Gminy mogą wesprzeć swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pozyskaj grant na rozwój kompetencji cyfrowych!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


552 394 874

Akc095@fioi.org


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/fioi/public_html/projekty/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 647