Logo UE

Akademia
kompetencji
cyfrowych


dla mieszkańców województw
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego


Aktualności


Kliknij w obrazek, aby przejść do artykułu.

Grudzień 16, 2020
Grafika ozdobna

Informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację w kraju informujemy, że Ci Wnioskodawcy, którzy z powodu skutków pandemii mieli […]
Sierpień 26, 2020
grafika aktualności newsów

Lista rankingowa 095 / XXX

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Lipiec 28, 2020
grafika aktualności newsów

Lista rankingowa 095 / XXIX

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Lipiec 13, 2020
grafika aktualności newsów

Lista rankingowa 095 / XXVIII

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Czerwiec 22, 2020
grafika aktualności newsów

Lista rankingowa 095 / XXVII

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]
Czerwiec 3, 2020
grafika aktualności newsów

Lista rankingowa 095 / XXVI

Lista przyznanych grantów Projekt nr POPC 03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Szanowni […]

Cele


Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród 16 200 osób powyżej 25 r.ż.̇ z obszaru województw: pomorskiego warmińsko-mazurskiego i podlaskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Z uwagi na aktualizację zakresu projektu, przeszkolono 14 967 osób powyżej 25 r.ż.


  • Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK
  • Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 9 962 990,00 zł (budżet UE stanowi 85,48% , budżet Państwa 14,52%)

Z uwagi na aktualizację zakresu projektu, przyznane dofinansowanie projektu wyniosło: 9 272 317,60 zł (budżet UE stanowi 85,48% , budżet Państwa 14,52%)

Efekty


Kompetencje cyfrowe

są dziś konieczne nie tylko w pracy czy w nauce, ale i życiu codziennym i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. Są niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu coraz bardziej scyfryzowanego społeczeństwa.

Projekt jest wielką szansą dla Gminy

na pozyskanie środków, dzięki którym możliwe będzie uaktywnienie cyfrowe jej mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, które pozwoli im na funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji.

Wartością dodaną dla Gminy

będzie możliwość promocji Urzędu jako jednostki nowoczesnej i podążającej za szybko zmieniającym się otoczeniem i wspierającym w tym zakresie swoich mieszkańców.

Gminy mogą wesprzeć swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pozyskaj grant na rozwój kompetencji cyfrowych!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


552 394 874

Akc095@fioi.org

Skip to content