Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Wdrożenia


Usługi wdrożeniowe realizowane każdego dnia.


 1. RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].
 2. Lean Management.
 3. Six Sigma.
 4. Servqual & Servperf – ocena jakości produkcji i usług, opomiarowanie i ukierunkowanie na najkorzystniejsze rezultaty w zmiennym otoczeniu.
 5. Mapowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, usługowych, handlowych, organizacyjnych i marketingowych.
 6. Wdrażanie efektywnościowych systemów wynagradzania i nagradzania pracowników produkcyjnych, wspierających produkcję, pracowników świadczących usługi dla klientów, pracowników sprzedaży i pracowników administracyjnych.
 7. Skracanie czasów i podnoszenie efektywności operacji produkcyjnych, usługowych i sprzedażowych
 8. Zarządzanie Jakością wg ISO 9001
 9. Zarządzanie Środowiskowe wg ISO 14000
 10. Zarządzanie BHP - systemy zgodności z prawem i normami
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem usług teleinformatycznych wg ISO 20000
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem w produkcji, magazynowaniu i obrocie wyrobami spożywczymi wg ISO 22000
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 14. Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (spedycja, transport, logistyka) wg ISO 28000
 15. Zarządzanie ryzykiem WG ISO 27005 (bezpieczeństwo informacji) i 31000 (ryzyko strategiczne i operacyjne)
 16. Zarządzanie ciągłością działania
 17. Działania antykorupcyjne wg ISO 37001
 18. FSC CoC – Chain of Custody
 19. Zrównoważona Produkcja Biopaliw i Biopłynów KZR-INIG-PIB
 20. Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP)
 21. AEO – Authorised Economic Operator – system zarządzania dla organizacji dokonujących obrotu towarami z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej
 22. SBO – Strefy Bezpieczeństwa w Outsourcingu
 23. Krajowe Ramy Interoperacyjności
 24. Inne normy, regulacje, metody i zasady wymagane przez klientów organizacji chcącej dokonać wdrożeń

Wdrożenia RODO kojarzą się wielu osobom z czymś trudnym do zrozumienia a tym bardziej — przeprowadzenia. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymusza zarówno na prywatnych przedsiębiorcach, jak i na administracji publicznej oszacowanie ryzyka związanego z posiadanymi i przetwarzanymi zasobami informacyjnymi oraz zastosowanie do nich odpowiedniej ochrony. Od chwili wejścia w życie tej dyrektywy pomogliśmy w wielu miejscach w jej wprowadzeniu, zdobywając cenne doświadczenie i rozwiązując pozornie nawet najbardziej zawiłe problemy.

Wdrożenia RODO

Wdrożenia


Usługi wdrożeniowe realizowane każdego dnia.


 1. RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].
 2. Lean Management.
 3. Six Sigma.
 4. Servqual & Servperf – ocena jakości produkcji i usług, opomiarowanie i ukierunkowanie na najkorzystniejsze rezultaty w zmiennym otoczeniu.
 5. Mapowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, usługowych, handlowych, organizacyjnych i marketingowych.
 6. Wdrażanie efektywnościowych systemów wynagradzania i nagradzania pracowników produkcyjnych, wspierających produkcję, pracowników świadczących usługi dla klientów, pracowników sprzedaży i pracowników administracyjnych.
 7. Skracanie czasów i podnoszenie efektywności operacji produkcyjnych, usługowych i sprzedażowych
 8. Zarządzanie Jakością wg ISO 9001
 9. Zarządzanie Środowiskowe wg ISO 14000
 10. Zarządzanie BHP - systemy zgodności z prawem i normami
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem usług teleinformatycznych wg ISO 20000
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem w produkcji, magazynowaniu i obrocie wyrobami spożywczymi wg ISO 22000
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 14. Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (spedycja, transport, logistyka) wg ISO 28000
 15. Zarządzanie ryzykiem WG ISO 27005 (bezpieczeństwo informacji) i 31000 (ryzyko strategiczne i operacyjne)
 16. Zarządzanie ciągłością działania
 17. Działania antykorupcyjne wg ISO 37001
 18. FSC CoC – Chain of Custody
 19. Zrównoważona Produkcja Biopaliw i Biopłynów KZR-INIG-PIB
 20. Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP)
 21. AEO – Authorised Economic Operator – system zarządzania dla organizacji dokonujących obrotu towarami z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej
 22. SBO – Strefy Bezpieczeństwa w Outsourcingu
 23. Krajowe Ramy Interoperacyjności
 24. Inne normy, regulacje, metody i zasady wymagane przez klientów organizacji chcącej dokonać wdrożeń

Wdrożenia RODO kojarzą się wielu osobom z czymś trudnym do zrozumienia a tym bardziej — przeprowadzenia. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymusza zarówno na prywatnych przedsiębiorcach, jak i na administracji publicznej oszacowanie ryzyka związanego z posiadanymi i przetwarzanymi zasobami informacyjnymi oraz zastosowanie do nich odpowiedniej ochrony. Od chwili wejścia w życie tej dyrektywy pomogliśmy w wielu miejscach w jej wprowadzeniu, zdobywając cenne doświadczenie i rozwiązując pozornie nawet najbardziej zawiłe problemy.