Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Kontakt


Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

Formularz kontaktowy


  Wypełnij pole, aby wysłać wiadomość


   

  Szanowni Państwo!

  Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez wizytę na stronie internetowej www.fioi.org, arkusz kontaktowy, oraz z korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu powadzenia statystyk odwiedzin w celu udzielania odpowiedzi bądź też w celu nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.

  Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.

  Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.

  Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „fioi.org”, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

  Nie stosujemy plików cookies i nie prowadzimy jakichkolwiek operacji zautomatyzowanych mających na celu dalsze przetwarzanie otrzymanych danych osobowych. Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „fioi.org” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


  Powyższa klauzula stanowi przedmiot prawa autorskiego Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorzy zezwalają na nieograniczone stosowanie ww. klauzuli po uprzednim uzyskaniu zgody. O zgodę można zwracać się na adres fioi@fioi.org. Zachęcamy do korzystania z innych klauzul i wzorów dokumentów. Tworzymy także klauzule RODO na zamówienie.

  Kontakt


  Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

  E-mail

  fioi@fioi.org


  Telefon

  552 394 874  Adres

  ul. Zofii Nałkowskiej 21
  82-300 Elbląg


  KRS: 000278196
  NIP: 5782967692
  REGON: 280199929


  Formularz kontaktowy


   Wypełnij pole, aby wysłać wiadomość


    

   Szanowni Państwo!

   Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez wizytę na stronie internetowej www.fioi.org, arkusz kontaktowy, oraz z korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu powadzenia statystyk odwiedzin w celu udzielania odpowiedzi bądź też w celu nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.

   Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.

   Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

   • dostępu do danych osobowych,
   • sprostowania danych osobowych,
   • usunięcia danych osobowych,
   • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   • przenoszenia danych osobowych,
   • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.

   Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „fioi.org”, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

   Nie stosujemy plików cookies i nie prowadzimy jakichkolwiek operacji zautomatyzowanych mających na celu dalsze przetwarzanie otrzymanych danych osobowych. Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „fioi.org” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


   Powyższa klauzula stanowi przedmiot prawa autorskiego Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorzy zezwalają na nieograniczone stosowanie ww. klauzuli po uprzednim uzyskaniu zgody. O zgodę można zwracać się na adres fioi@fioi.org. Zachęcamy do korzystania z innych klauzul i wzorów dokumentów. Tworzymy także klauzule RODO na zamówienie.