Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Kancelaria I.O.D.


Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. swoje podwoje otworzyła dla Państwa Kancelaria Inspektora Ochrony Danych nr 1 Dariusza Klimowskiego z siedzibą przy Międzynarodowym Instytucie Outsourcingu.

Do czasu wejścia w życie Rozporządzenia RODO oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, rozpoczęliśmy współpracę z blisko 70 podmiotami, zarówno w administracji publicznej jak i w różnych branżach rynkowych. Od medycznych, poprzez edukacyjne, konsultingowe po handel, usługi i produkcję.

Inspektor wraz z Pełnomocnikami, Asystentami, Audytorami, Ekspertami i Doradcami posiadają kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze systemów zarządzania na podstawie przepisów prawa, norm i standardów związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie:

 • reprezentowania Organizacji zgodnie z art. 39 RODO,
 • reprezentowana osób fizycznych w celu wyegzekwowania ich praw (z wyłączeniem konfliktu interesów, gdzie klient reprezentowany już przez IOD ma pierwszeństwo w reprezentacji),
 • negocjacji i arbitrażu w przypadkach konfliktowych,
 • kompleksowego wdrażania RODO w Państwa Organizacjach,
 • szkoleń,
 • audytów,
 • przygotowywania klauzul RODO na zamówienie,
 • opracowywania dokumentacji
 • i w wielu innych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zapraszam do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy oraz na adres iod@fioi.org

Kancelaria I.O.D.


Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. swoje podwoje otworzyła dla Państwa Kancelaria Inspektora Ochrony Danych nr 1 Dariusza Klimowskiego z siedzibą przy Międzynarodowym Instytucie Outsourcingu.

Do czasu wejścia w życie Rozporządzenia RODO oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, rozpoczęliśmy współpracę z blisko 70 podmiotami, zarówno w administracji publicznej jak i w różnych branżach rynkowych. Od medycznych, poprzez edukacyjne, konsultingowe po handel, usługi i produkcję.

Inspektor wraz z Pełnomocnikami, Asystentami, Audytorami, Ekspertami i Doradcami posiadają kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze systemów zarządzania na podstawie przepisów prawa, norm i standardów związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie:

 • reprezentowania Organizacji zgodnie z art. 39 RODO,
 • reprezentowana osób fizycznych w celu wyegzekwowania ich praw (z wyłączeniem konfliktu interesów, gdzie klient reprezentowany już przez IOD ma pierwszeństwo w reprezentacji),
 • negocjacji i arbitrażu w przypadkach konfliktowych,
 • kompleksowego wdrażania RODO w Państwa Organizacjach,
 • szkoleń,
 • audytów,
 • przygotowywania klauzul RODO na zamówienie,
 • opracowywania dokumentacji
 • i w wielu innych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zapraszam do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy oraz na adres iod@fioi.org