Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Dokumenty RODO


TUTAJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO DOKUMENTACJĘ I KLAUZULE RODO DOSTĘPNE JAKO WZORY I MATERIAŁY OPRACOWANE NA ZAMÓWIENIE PAŃSTWA ORGANIZACJI.


KLAUZULE:

 • e-mail i przesyłki tradycyjne,
 • działalność w oparciu o sieć Internet,
 • działalność marketingowa,
 • sprawy pracownicze,
 • nawiązywanie kontaktu,
 • udzielanie informacji,
 • żądania w związku z przetwarzaniem,
 • odpowiedzi na żądania,
 • oświadczenia i zobowiązania,
 • i wiele, wiele innych...

PROCEDURY RODO:

 • zarządzanie udokumentowaną informacją,
 • zarządzanie aktywami ODO oraz szacowanie ryzyka (metodologie szacowania dopasowywane są do rzeczywistego kontekstu Organizacji),
 • postępowanie z incydentami,
 • audyty RODO: wewnętrzne, wobec podmiotów przetwarzających oraz w ramach poddania się audytom przez podmioty przetwarzające,
 • postępowanie z niezgodnościami,
 • działania doskonalące,
 • przeglądy zarządzania ODO,
 • zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną,
 • zarządzanie relacjami z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

WYTYCZNE I ZABEZPIECZENIA:

 • Wewnętrzne kodeksy uzyskiwania i utrzymywania zgodności z RODO,
 • Polityki ODO (blisko 30 różnych polityk),
 • kontekst wewnętrzny i zewnętrzny Organizacji,
 • regulacje nt. zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,
 • umowy powierzenia przetwarzania,
 • rejestry czynności przetwarzania,
 • rejestry kategorii czynności przetwarzania.

Zamówienia można kierować na adres BPPL@fioi.org


PRZYKŁADOWA KLAUZULA DO STOPKI E-MAIL: