Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
strefy bezpieczeństwa

Zachęcamy do zapoznania się ze standardami skupionymi na rzetelnym i rozliczalnym outsourcingu.

Co każdy zlecający uslugi w formie outsourcingu wiedzieć powinien o outsourcerze?

O co powinien zadbać outsourcer?

Zbiór standardów "STREFY BEZPIECZEŃSTWA W OUTSOURCINGU" pozwoli na uzyskanie większości odpowiedzi i umożliwi nawiązanie w pełni rozliczalnych i weryfikowalnych relacji partnerskich pomiędzy stronami umów outsourcingowych.

nasi klienci