Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
Platforma NOR-STA

Narzędzie rekomendowane do RODO!

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ PROGRAMU NOR-STA JUŻ DZIŚ nr tel. do konsultantów 552394874 - prezentacje odbywają się on-line zajmują około 30 minut. 

 

Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Platforma usług NOR-STA jest zestawem nowoczesnych narzędzi informatycznych ułatwiających uzyskiwanie zgodności z wymaganiami PRAWA, NORM I STANDARDÓW. Realizacja działań mających na celu uzyskanie zgodności z wymaganiami opiera się na narzędziu elektronicznym opracowanym przez naukowców z Katedry Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej współpracy z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu.

Przedmiotowe narzędzie, które pozwala Kierownictwu Organizacji oraz skutecznie oceniać, nadzorować, przeglądać wyniki i wydawać decyzje oparte na faktach w zakresie zgodności z wymaganiami:

  • przepisów prawa
  • systemów zarządzania
  • kontroli i audytów,
  • standardów,
  • projektów
  • interesariuszy (np. innych jednostek administracji publicznej)
  • własnymi (np. w zakresie oczekiwanych wyników procesów i rezultatów pracy pracowników).

Usługa dostępna jest w publicznej chmurze obliczeniowej, a dane zabezpieczone są przez systemy bezpieczeństwa Politechniki Gdańskiej. Pod tym adresem znajduje się informacja o projekcie: http://www.nor-sta.eu, w ramach którego narzędzie NOR-STA powstało.

 

Komercjalizacją projektu, jego utrzymaniem i rozwojem zajmuje się Spółka celowa skupiająca ekspertów i naukowców powołana przez Politechnikę Gdańską – ARGEVIDE: https://www.argevide.com 

 

 

nasi klienci