Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
Oferta

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  1. wdrożenia systemów zarządzania zgodnie z wymaganiami prawnymi, normami i standardami,
  2. audyty i inspekcje,
  3. szkolenia specjalistyczne i warsztaty tematyczne w zakresie rozwoju i podnoszenia skuteczności działań,
  4. doradztwo proinnowacyjne i rozwojowe,
  5. prace badawczo rozwojowe.

Więcej w zakładce OFERTA.

nasi klienci