Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

data dodania: 08.05.2019

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu realizuje projekty:

POPC 03.01.00-00-0095/18

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”

oraz

POPC 03.01.00-00-0096/18

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”

finansowane w ramach Działania 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Celem projektów jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób powyżej 25 r. ż. Dzięki prowadzonym szkoleniom mieszkańcy gmin zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Ponadto dają one szanse na podniesienie jakości życia i poprawienie sytuacji zawodowej.

Gmina może starać się o grant w wysokości od 15-150 tysięcy złotych- bez konieczności wkładu własnego.

Grant można przeznaczyć na:

- wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
- wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
- wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
- wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
- wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu.


Gmina przeprowadzi szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańców z następujących modułów:

- Rodzic w Internecie
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Kultura w sieci
- Rolnik w sieci
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Działam w mediach społecznościowych
- Mój biznes w sieci

Zakupiony sprzęt komputerowy po zakończonym projekcie Gmina przekaże do wskazanej przez siebie szkoły, bądź ośrodka doszkalania nauczycieli ( jeśli szkoła/ ośrodek nie korzystał wcześniej z takiego wsparcia w ramach działania 3.1)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie poświęconej obu projektom: www.fioi.org/projekty oraz pod numerem telefonu: 55 239 48 74

 

 

nasi klienci