Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

Oznaczenia Kancelarii Inspektora Ochrony Danych

data dodania: 09.05.2018

Jako autorzy z dniem 9 maja 2018 r. zastrzegamy format tablic informacyjnych oraz nazwę "KANCELARIA INSPEKTORA/ÓW OCHRONY DANYCH" NR XX, gdzie XX oznacza nr kancelarii począwszy od nr 1, który zastrzeżony jest dla Kancelarii Inspektora Ochrony Danych Dariusza Klimowskiego.

Kolejnymi numerami można oznaczać Kancelarie mające zgodę MIO na użycie formatu oraz nazwy "KANCELARIA INSPEKTORA/ÓW OCHRONY DANYCH".

Format tablicy informacyjnej bez względu na jej rozmiar, kształt, kolorystykę tła i liter oraz format i czcionkę liter podlega ochronie. Chroniony format obejmuje następujące zapisy:

[1] dla Kancelarii Inspektora Ochrony Danych:

KANCELARIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH NR XX

imię i nazwisko inspektora

dane kontaktowe i teleadresowe

Przykładowe oznaczenie:

[2] dla Oddziału Kancelarii Inspektora Ochrony Danych w miejscu innym niż lokalizacja Kancelarii:

KANCELARIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH NR XX

ODDZIAŁ NR … W… (nazwa miejscowości)

imię i nazwisko inspektora

dane kontaktowe i teleadresowe kancelarii i oddziału

Przykładowe oznaczenie:

Powyższe zastrzeżenie obowiązuje w całej rozciągłości także dla nazwy "KANCELARIA INSPEKTORA/ÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH" oraz "KANCELRIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH".

 

Inspektorów Ochrony Danych chcących oznaczyć w powyższy  sposób swoją działalność zachęcamy do kontaktu w celu udzielenia praw do formatu.

 

 

nasi klienci