Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
Historia MIO

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako fundacja w kwietniu 2007 r.

Zchwilą rozpoczęcia działalności największą uwagę przykładamy do osiągnięcia jak najwyższej jakości oferowanych usług.

Głównym naszym atutem jest ambitny zespół oraz szerokie grono ekspertów z zakresu administracji publicznej i biznesu.

Wiedza oraz zaangażowanie naszego Zespołu jest gwarancją udanej współpracy.

Działania MIO skupiają się na promocji innowacyjnych rozwiązań związanych z OUTSOURCINGIEM w sektorze prywatnym i w administracji publicznej.

Nasze usługi realizowane są na poziomie eksperckim i uzyskują każdorazowo oczekiwane efekty w takich dziedzinach jak:

  • systemy zarządzania,
  • badania i rozwój,
  • kształcenie,
  • weryfikacja zgodności,
  • transfer technologii,
  • pozyskiwanie dofinansowania,
  • projektowanie i zarządzanie projektami.

Współpracujemy z administracją publiczną, przesiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

nasi klienci