Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
AUDYTY

Czy osiągnęliście Państwo zgodność z wymaganiami prawa? Czy Wasi Klienci nałożyli na Was obowiązki umowne? Czy jesteście Państwo Pewni, że wiecie o swojej Organizacji to co najistotniejsze?

W krótkim czasie pomożemy Państwu uzyskać informacje o Kliencie lub o Waszej Organizacji.

Sprawdzimy i zaraportujemy:

  • ocenę skuteczności,
  • efektywność,
  • źródła zbędnie ponoszonych kosztów,
  • zaangażowanie pracowników i outsourcerów,
  • czy nikt Państwa nie naraża na utratę korzyści,
  • czy Wasi podwykonawcy wywiązują się ze swoich obowiązków,
  • zgodność z przepisami prawa, normami, standardami i innymi wymaganiami.

Prowadzimy audyty skutecznymi metodami, w każdych warunkach organizacyjnych!

nasi klienci